SỨ MỆNH CỦA LIÊN MINH XANH

Liên Minh Xanh được thành lập với mục đích:

Phát triển thị trường cho cây tinh dầu và dược liệu ở vùng núi rừng Trường Sơn. Góp phần tăng thu nhập bền vững từ rừng và đất rừng cho các cộng đồng, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa.

Nghiên cứu và phát triển thành công Cao Tinh dầu SAOLA

Tạo ra các sản phẩm tinh dầu, dược liệu, mỹ phẩm có chất lượng cao, chứa đựng những giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng đất xứ Huế và miền Trung để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương cũng như thị trường quốc tế.

Núi rừng Trường Sơn hùng vĩ chứa đựng nhiều giá trị tiềm ẩn

Phát triển mô hình liên kết giữa những người dân địa phương, những nhà khoa học, những nhà đầu tư, những khách hàng và đơn vị quản lý Nhà nước có chung mục đích là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.