PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GẮN LIỀN VỚI SINH KẾ CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI

Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Dự án Trường Sơn Xanh (Do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ), Công ty Liên Minh Xanh đã tổ chức 05 khóa tập huấn về trồng và khai thác bền vững cây Thiên niên kiện  dưới tán rừng tự nhiên cho các cộng đồng của 04 xã Thượng Long, Thượng Quảng (Nam Đông) và Hương Nguyên, A Roàng (A Lưới). Cùng với đó, công ty đã  tổ chức 1 khóa tham quan học tập mô hình trồng Thiên niên kiện ở thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông.

Tham quan học tập tại Rừng Cộng đồng Thôn Dỗi, Thượng Lộ, Nam Đông, Thừa Thiên Huế.

Từ kiến thức có được sau các buổi tập huấn và kinh nghiệm thực tế từ buổi tham quan học tập. Đến nay, các cộng đồng đã hoàn thành nhiệm vụ trồng mới 40,000 cây Thiên Niên Kiện dưới tán rừng tự nhiên tại 2 huyện miền núi A Lưới và Nam Đông.
Với sự cam kết đảm bảo đầu ra cho cây Thiên niên kiện, bà con đồng bào đã tin tưởng và tham gia đồng hành cùng Liên Minh Xanh trong việc phát triển và khai thác bền vững cây Thiên niên kiện dưới tán rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý bảo vệ.
Trong thời gian tới, Liên Minh Xanh sẽ tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như dự án lần này để hợp tác bền vững hơn với cộng đồng trong việc bảo tồn và phát triển vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp.

Tập huấn trồng Thiên Niên Kiện dưới tán rừng tự nhiên.

Cộng đồng hăng hái tham gia trồng cây Thiên Niên Kiện, A Roàng, A Lưới , TT Huế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *