XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH KẾ GẮN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH KẾ GẮN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về việc xây dựng mô hình sinh kế gắn với công tác quản lý và bảo vệ rừng, chứng kiến những nỗ lực và chiến lược được áp dụng để tạo ra một môi trường sống bền vững cho cả cộng đồng và tự nhiên. Video sẽ đi sâu vào các hoạt động quản lý rừng, các biện pháp bảo vệ môi trường và các mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm tối ưu hóa giá trị từ rừng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *