Category Archives: Hành trình xanh

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SINH KẾ GẮN VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG

Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về việc xây dựng mô hình sinh kế...

SỬ DỤNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ Ở RỪNG TỰ NHIÊN ĐỂ BÀO CHẾ CAO TINH DẦU SAO LA

Trong khuôn khổ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 Công...

PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU GẮN LIỀN VỚI SINH KẾ CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI

Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Dự án Trường Sơn Xanh (Do Cơ...

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY THIÊN NIÊN KIỆN DƯỚI TÁN RỪNG TỰ NHIÊN CHO CÁC CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM KHU BẢO TỒN SAO LA

Thừa Thiên Huế đã thực hiện thí điểm giao rừng cho cộng đồng (hộ, nhóm...

LIÊN KẾT SẢN XUẤT TINH DẦU – MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG (PHÓNG SỰ CỦA ĐÀI TRT)

Chuyện bây giờ mới kể. Một phóng sự chân thực về chúng tôi, về Liên...

LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THĂM CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH DẦU CỦA CÔNG TY LIÊN MINH XANH

Cơ sở sản xuất tinh dầu Làng Hạ của công ty Liên Minh Xanh vinh...

LÀNG HẠ – ĐEM QUÊ VỀ PHỐ

  Làng Hạ là một làng ở đầu nguồn sông Hương thuộc xã Dương Hòa,...

KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY LIÊN MINH XANH VÀ NHÓM CỘNG ĐỒNG TẠI NAM ĐÔNG VÀ A LƯỚI

Trong cuộc hành trình xây dựng một môi trường sống xanh và bền vững, việc...

LIÊN MINH XANH – DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG

Cùng với dự án Trường Sơn Xanh, hai tuần nay, LMX team dồn toàn sức để...